Ondernemerschap en vaardigheden voor de 21ste eeuw

 • Gesubsidieerd bedrag 0
 • Co-financed by the Erasmus + program of the European Union
  1/11/2020-31/10/2022
Bezoek de website van Erasmus +

We leven in een snel veranderende samenleving met een arbeidsmarkt die iedereen nodig heeft om de verwachte groei bij te kunnen houden. Aan de andere kant zorgen vooroordelen, hoge verwachtingen en socialezekerheidsstelsels die nog niet klaar zijn voor de 21ste eeuw ervoor dat te veel mensen worden uitgesloten van de arbeidsmarkt. 

Alle partnerlanden kampen met dezelfde uitdagingen: 

 • groeiende vraag naar arbeid, 

 • de competentiekloof tussen de vraag en beschikbare werkzoekenden 

 • verandering van noodzakelijke competenties (21st century skills) 

 • nadruk op ondernemersvaardigheden, zodat meer mensen zelfstandig ondernemer kunnen worden of een eigen loopbaan starten. 

Verwachte resultaten

In het project streven we naar de volgende resultaten: 

 • Klanten kunnen reflecteren op hun vaardigheden en mogelijke bijdrage aan de arbeidsmarkt. Omdat dit sleutelcompetenties zijn, zullen ze in veel verschillende situaties en beroepen van pas komen. 

 • We helpen de mentaliteit te veranderen van mensen die denken dat ze niet (meer) kunnen bijdragen aan de samenleving of het gevoel hebben dat ze geen vaardigheden hebben 

 • De zichtbaarheid van competenties op een gestandaardiseerde manier vergroten dankzij Open Badges 

 • Dienstverleners leren werken met de competenties van een klant en de toegevoegde waarde die dit oplevert voor het zoeken naar werk 

Het project zal impact hebben op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Doelgroep

Er zijn 2 hoofddoelgroepen: 

 • (toekomstige) werkzoekenden: sollicitanten / studenten - die weinig of geen zicht hebben op hun belangrijkste vaardigheden/competenties. 

 • dienstverleners: bemiddelaars, jobtrainers, docenten, instructeurs die de eerste doelgroep ondersteunen. 

Acties

We ontwikkelen in ons project een aantal producten.

1. Workshops / trainingen voor klanten: 

 • Beoordeling van de competenties van de klant tijdens de training / workshop

 • De workshops worden gegeven in kleine groepen en zo gebouwd dat klanten kunnen worden geobserveerd terwijl ze taken uitvoeren, alleen of in een groep. 

2. Workshop voor dienstverleners 

 • bewustwording van het belang van 21st century competenties en ondernemersvaardigheden (versus het hebben van een diploma) 

 • ontdekken/onthullen van de competenties van hun klanten/studenten

 • deze competenties in kaart brengen met Open Badges 

3. Cursus Train de trainer 

 • een toolkit voor toekomstige trainers voor klanten 

 • een toolkit voor toekomstige trainers van workshops voor dienstverleners/trainers 

SUEM.BE, België
Stichting Bloom, Nederland
LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA, Slovenië
TOIMI-työvalmennussäätiö, Finland
Lahden kansanopiston säätiö, Finland
Stichting Instituut voor Sociale Re-integratie, Polen